Το οργανόγραμμα αποτελεί ένα δομικό εργαλείο για την διαχείριση του συλλόγου. Σε αυτό καθορίζονται οι τομείς τα τμήματα και οι θέσεις ευθύνης. Στο οργανόγραμμα επίσης καθορίζονται οι ροές του οργανισμού, επικοινωνίες, διαδικασίες, σκοπιμότητες, καθώς και αναμενόμενες υπηρεσίες ανά τομέα, τμήμα, θέση ευθύνης.
 
Ο σκοπός του είναι να επιτρέπει στο σύνολο των στελεχών και μελών του συλλόγου να γνωρίζουν τι συμβαίνει σε κάθε τομέα / τμήμα και να οργανώνει ανθρώπους και διαδικασίες, ευθυγραμμίζοντας τους σε κοινούς σκοπούς και στόχους.